GUDS UNIVERSALNØKKEL - TILGIVELSE

Den første "Ellel-boken" på norsk!
"Denne perlen av en bok kan forvandle liv. Den går rett inn i sentrum av vår kristne tro. Bare den som lærer seg  å tilgi, kan bli virkelig fri. Dette er en liten bok, men den har et stort og frigjørende budskap"    
Thomas Bjerkholt, pastor.

Forfatter: Peter Horrobin           
Utgitt på Luther Forlag
Pris: 150 kr pluss forsendelse.
Jill Southern-Jones gir en grundig forståelse av hva Bibelens Gud har tenkt med sex, gir rettledning i hvor grensene skal være og hva følgene av å være involvert i sex utenfor Guds plan kan være.
Pris 150 kr pluss forsendelse.

Denne boken
- gir viktig informasjon, innsikt og veiledning - om det vi tilbys er åndelig sunt eller ikke.
- vil være til hjelp for den som har blitt innvolvert i alternativ behandlings-former og som ønsker å bli fri fra den innvirkning dette har hatt i deres liv.

David Cross & John Berry
Pris: 200 kr pluss forsendelse.
Forfatteren skriver:
"Denne boken gir innblikk i hjelpen jeg fikk gjennom kristen sjelesorg, og tilbyr håp for dem som har vært utsatt for overgrep, uten å bestride realitetene av desperate indre konflikter og kamper."
Pris: 200 kr pluss forsendelse.
    Du kan kjøpe bøkene hos Ellel Norge.       post@ellelnorge.no
Mange av oss strever med usikkerhet og engstelse. Finnes det en vei fra frykt til trygghet?
Les boken!

Gunvor Pernille Rekstad
Pris: 200 kr pluss forsendelse.
Når underet kommer langsomt
- en beretning om hvordan Gud kan bruke et menneske i en umulig situasjon

Beate Benestad er psykiater og legemisjonær i Colombia i Sør-Amerika. Hun sitter i rullestol. I denne boken forteller hun om sitt liv: Barndomsminner, sykehusopphold, studier - Herrens nærvær og veien inn i tjeneste.

Pris: 200 kr pluss forsendelse.
Ellel Norge -  Grosås Senter

Avvisning kan være en følge av emosjonelle sår som ikke er blitt stelt med og leget, og som vi kan ha fått så tidlig i livet som ved unnfangelsen. Denne boka gir hjelp til å få slike sår fram i lyset og kan berøre på dypet der vi trenger hjelp. Bruk boka til å gå en vei for å godta deg selv og fornye dine relasjoner til andre og til Gud.

Pris: 200 kr pluss forsendelse
Ut fra et bibelsk  grunnlag, tydelig hele veien gjennom boka, hjelper Denise leseren til å forstå hvordan avvisning kan fordreie hvordan vi ser på oss selv, identiteten vår, om vi er gode nok.
GOD NOK?  Med Guds hjelp reddet ut av avvisning            Denise Cross
ELSKET SOM ALDRI FØR  
Å OPPDAGE GUDS FARSHJERTE     Ken Symington               
Forfatteren peker på grunnleggende årsaker som hindrer en person i å motta og erfare Guds kjærlighet helt og fullt. Gjennom sin mangeårige tjeneste har Ken fått hjulpet mennesker som har hatt et forvrengt av Gud som Far. Det er hans store lidenskap å nå de som har et ødelagt farsbilde og hjelpe dem med å reparere det.
Pris: 200 kr pluss forsendelse