6 dagers skoleDato: 29/04/19 17:00 – 04/05/19 14:00
Sted: Ellel Grosås Senter
Undervisning:Jill Southern

Jill Southern er tidligere leder av Ellel Pierrepont, EllelMinistries største senter i England. Hun er en dyktig og engasjerende formidler.


Velkommen til Ellel Norges 6 dagers skole!

Ønsker du å kjenne Gud bedre? Bli utrustet til å hjelpe andre med de virkelige tingene de strever med? Se Guds gjenopprettelse i ditt eget liv?
Da er vår nye 6 dager skolen noe for deg!

Det har aldri vært en viktigere tid for oss som tror til å virkelig forstå Guds karakter og Hans veier. På denne 6 dagers skolen vil vi se på hvordan vi kan leve som en av Jesu disipler i dag.

Har du noen ganger tenkt at det må være mer med det å være en kristen, enn det du opplever i ditt daglige liv? Den gode nyheten er at det er det!
Ønsker du mer av Jesus i ditt liv? Mange av oss har sår og skader som hindrer oss i å virkelig leve livet sammen med Gud. Vi trenger Jesu helbredelseskraft i våre liv. I løpet av denne uken, vil et bli flere muligheter til å ta imot Guds helbredelse.

Denne skolen er for de som ikke vil slå seg til ro med slik som livet er nå, men som vil videre i sin vandringen med Herren, og videre i sitt kall og livsbestemmelse.

Vi har startet påmeldingen. Benytt sjansen til å delta på denne livsforvandlende uken.

Undervisningen vil bl.a. omfatte følgende temaer:
- Grunnlaget for helbredelsestjenesten
- Å gjenopprette Guds folk
- Å ha Jesus Kristus som Herre i livet
- Kraften i tilgivelse
- Generasjonsarv
- Den hellige ånds verk
- Relasjoner og sjelelige bindinger
- Guds Farshjerte
- Indre helbredelse
- Utfrielse
- Sannheten om løgner
- Guds fulle rustning
- Å være en disippel

Jill Souther fra Ellel i England vi undervise.

Pris: kr. 4500,- pr. person som inkluderer undervisning, måltider og overnatting i 2 og tremannsrom.
Vi har kun noen få enerom. Totalpris i enerom kr. 4 800,-

Studenter under 27 år og pastorer i menigheter vil få rabatt. Kontakt oss for opplysninger.

For ytterligere opplysninger og påmelding, kontakt oss på post@elllelnorge.no eller tlf. 37 96 99 00.