Det gode, det dårlige og det ubehagelige

Vi utforsker hvordan vi kan takle vanskelige følelserDato: 22/11/19 18:00 – 23/11/19 21:00
Sted:
Undervisning:Sister Sabine Hoeffgren


Kurs 4 i Explore B-serien.

Følelser er en uunnværlig del av det å være menneske. Uten dem ville våre relasjoner være tomme og mekaniske. Roboter kan være svært nyttige, men man kan ikke ha en virkelig relasjon med en ufølsom maskin, eller et objekt uten sjel eller ånd.

Allikevel strever mange av oss med våre følelser. Vi prøver ofte å fornekte dem, og til og med knuse dem, fordi de ofte ser ut til å være årsaken til våre problemer. Sannheten er at noen følelser kan være vanskelige å håndtere: Følelser kan være overveldene, uakseptable eller til og med destruktive. Vi trenger alle Guds hjelp til å forstå hvilke av våre følelser som er gode, hvilke som er dårlige og hvordan de kan bli ubehagelige.

I dette kurset vil vi se på noen av våre vanskelige følelser, slik som f.eks. sinne, sorg og sjalusi. Gud ønsker å sette oss fri, så vi trygt kan bevege oss gjennom uroen og de vanskelige følelsen, og finne ny hvile i Ham.


Brosjyre: LAST NED