Et familieforetak – vi utforsker hva det betyr å leve i Guds familie

Kurs 1 i Explore B-serien

Dato: 30/08/19 00:00 – 31/08/19 00:00
Sted: Ellel Grosås Senter, Iveland
Undervisning:Derek og Beryl Puffet

Breaking Through to Freedom

Hvordan vokse inn i frihet, glede og fred!

Dato: 14/09/19 18:00 – 21/09/19 10:00
Sted: Ellel Grosås Senter
Undervisning:

Omkoblet – Vi utforsker hva vi tror og holder for sant, og hvordan det påvirker hva vi sier og gjør

Kurs 2 i Explore B-serien

Dato: 04/10/19 18:00 – 05/10/19 21:00
Sted: Ellel Grosås Senter, Iveland
Undervisning:Norske undervisere

Utrustet for de tider som skal komme

En uke for kunnskap og åpenbaring, for å bli bygd opp, forfrisket, oppmuntrer og utrustet for tidene som ligger foran

Dato: 14/10/19 18:00 – 20/10/19 14:00
Sted: Ellel Grosås Senter, Iveland
Undervisning:Andreas og Ria Hefti

Fri oss fra det onde – Vi utforsker fiendens lureri og snarer

Kurs 3 i Explore B serien

Dato: 25/10/19 18:00 – 26/10/19 21:00
Sted:
Undervisning:Jilly Lyon Taylor

Weekend-kurs: Helbredelse av sår fra oppdragelse og oppvekst

Hvordan vårt liv er påvirket av oppvekst og oppdragelse, og hvordan vi kan finne sann frihet

Dato: 08/11/19 18:00 – 10/11/19 14:00
Sted: Ellel Grosås Senter
Undervisning:Paul Watson

Det gode, det dårlige og det ubehagelige

Vi utforsker hvordan vi kan takle vanskelige følelser

Dato: 22/11/19 18:00 – 23/11/19 21:00
Sted:
Undervisning:Sister Sabine Hoeffgren