HISTORIE

Grunnlagt i 1986

Kallet om å hjelpe menneske med det som er gått i stykker i livet, kom da engelskmannen Peter Horrobin restaurerte en gammel bil. Det var ingen enkel oppgave – bilen hadde vært utsatt for både et krasj, en brann og ble så dumpet i en elv. Men Peter så en bil som hadde verdi. Mens han jobbet på denne bilen, hørte han Guds stemme: «Du kan kanskje reparere denne ødelagte bilen, men jeg kan reparere ødelagte liv! Hva er viktigst?»

Med dette begynte en reise som ledet til grunnleggelsen av Ellel Ministries i 1986. Etter over 30 års  virksomhet er Ellel i dag etablert i over 35 land rundt om i verden.

Og bilen? Selv om Peter har vært travelt opptatt med det han ble kalt til, har han faktisk også klart å fullføre restaurering av bilen. Mange mennesker tror kanskje de er for ødelagte til å kunne bli gjenopprettet, men i løpet av Ellels mangeårige virke, har både Peter og organisasjonen opplevd at det alltid finnes håp. 

Ellel Ministries Norge

Ellel Norge ble  stiftet i 2005 og fikk sin første base i utenfor Oslo i leide lokaler i underetasjen til Lørenskog Frikirke. Gunvor Rekstad ble første leder av arbeidet.  

Ellel Grosås Senter

I 2015 ble Grosås Senter, på Grosås i Iveland, ca. 4 mil utenfor Kristiansand, gitt som gave til dette arbeidet . De to stiftelsene ble slått sammen til Stiftelsen Ellel Ministries Norge.

Dette skjedde på grunn av Herrens ledelse på forunderlig vis, er de involverte enige om. Stiftelsene hadde sammenfallende visjoner ut fra Lukas 9, 11 og Jesaja 61: «…for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet…».

Ellel idag

Fra 2018 er Ellel Grosås Senter base for arbeidet.

Et stort team av frivillige medarbeidere er vokst fram over årene og de gjør en stor innsats i form av bønn for arbeidet, forbønn under kurs og mye praktisk hjelp av ulike slag. Uten alle disse var det ikke noe Ellel arbeid, et arbeid som er tuftet på bønn og opprettholdes av bønn. Siden vår økonomi er basert på kursinntekter og gaver, er alle våre frivillige av  uvurderlig betydning.