Ferieuke med Ellel Norge

Ferie med mening!

Dato: 27/07/21 18:00 – 03/08/21 14:00
Sted:
Undervisning:Gunvor Rekstad

Takke- og informasjonssamling for Ellel Norges givere, venner og andre interesserteDato: 22/08/21 16:00 – 22/08/21 18:00
Sted:
Undervisning:

Et familieforetak – vi utforsker hva det betyr å leve i Guds familie

Kurs 1 i Explore b-serien

Dato: 10/09/21 18:00 – 11/09/21 21:00
Sted:
Undervisning:Andreas og Ria Hefti

Ukeskurset – Utrustet for de tider som skal komme

En uke for kunnskap og åpenbaring, for å bli bygd opp, forfrisket, oppmuntrer og utrustet for tidene som ligger foran

Dato: 18/09/21 18:00 – 24/09/21 14:00
Sted:
Undervisning:Andreas og Ria Hefti

Omkoblet – Vi utforsker hva vi tror og holder for sant, og hvordan det påvirker hva vi sier og gjør

Kurs 2 i Explore b-serien

Dato: 08/10/21 18:00 – 09/10/21 21:00
Sted:
Undervisning:Norske undervisere

Ellel Forbønnsdager

22.-24. oktober arranger vi Forbønnsdager over 3 dager

Dato: 22/10/21 18:00 – 24/10/21 15:30
Sted:
Undervisning:Norske undervisere

Fri oss fra det onde – Vi utforsker fiendens lureri og snarer

Kurs 3 i Explore b serien

Dato: 05/11/21 18:00 – 06/11/21 21:00
Sted:
Undervisning:Norske undervisere

6 dagers skole

med Jill Southern

Dato: 15/11/21 18:00 – 20/11/21 14:00
Sted:
Undervisning: Jill Southern

Det gode, det dårlige og det ubehagelige – vi utforsker hvordan vi kan takle vanskelige følelser

Kurs nr. 4 i Explore b serien

Dato: 03/12/21 18:00 – 04/12/21 21:00
Sted:
Undervisning:Norske undervisere