Ellel Forbønnsdager
Dato: 18/11/22 18:00 – 20/11/22 15:30

 

Velkommen til Ellels Forbønnsdager.

Ta kontakt med vår forbønnsleder Victoria Scheie på vs@ellel.no om du ønsker å få tilsendt søknadsskjema eller har andre spørsmål om våre Forbønnsdager.

På disse Forbønnsdagene er det lovsang og tilbedelse, undervisningsøkter og god tid til personlig samtale og forbønn sammen med dine to forbedere. All forbønn og samtale i Ellel Ministries er gratis.
Vi starter med kveldsmåltid kl. 18, og arrangementet varer til ca. kl. 15.30 på søndagen. Vi serverer enkle måltider.

Hva handler undervisningen om?
Det er fem undervisningsbolker i løpet av Forbønnsdagene. I undervisningen tar vi for oss følgende områder:
- Hvordan vi er skapt, og hvordan sykdom, sår og skade kan oppstå
- Tilgivelse og aksept
- Å ha Jesus som Herre
- Gjenopprettelse
- Guds fulle rustning

Hva skjer i samtale og forbønnstiden?
Når du har din tid til personlig samtale og forbønn får du anledning til åpent å dele med forbønnsteamet hva som ligger på ditt hjerte og hva du strever med. Det er en trygg og god setting og du blir ikke møtt med fordømmelse eller kritikk. Ofte tar man opp ulike aspekter som tilgivelse, omvendelse og det å invitere Jesus til å være Herre. Det kan også være aktuelt å gjenkjenne fiendens verk i våre liv og overvinne det ved kraften i Jesu kors. Hensikten med Ellel Forbønnsdager er å bringe Guds kjærlighet og helbredende kraft inn i ditt liv. Som regel er det ikke mulig å komme til bunns i livslange utfordringer på såpass kort tid, men målet er heller å legge til rette for et betydelig steg videre i din kristne vandring – ofte et gjennombrudd på noen områder. Det blir også tid for personlig refleksjon.

Hva med taushetsplikt?
Det som blir betrodd oss, både på søknadsskjemaet og under samtale og forbønn, vil bli holdt strengt konfidensielt. Søknadsskjema og personlige opplysninger vil bli oppbevart innelåst på et sikkert sted. Søknaden vil du få tilbake når Forbønnsdagene er over. Alle våre medarbeidere har taushetsplikt.

Hvilke resultater kan dere se?
Gud arbeider på forskjellige måter med forskjellige mennesker. Noen opplever betydelige forandringer i løpet av Forbønnsdagene, mens andre opplever gradvise forandringer i prosesser som kan vare flere måneder eller til og med år i etterkant. Mange vitner om økt tro, styrke og håp. Hos noen kan en dyp innestengt smerte bli berørt for første gang. Det kan føre til at man i den videre helbredelsesprosessen blir mer bevisst på sin smerte og hva som forårsaker den. Men Gud er en god Gud, og tillater aldri mer om gangen enn det vi kan klare å takle.

Vil det løse alle mine problem?
Ingen av oss kan vite hva Jesus vil gjøre i ditt liv på våre Forbønnsdager. Noen erfarer mektige helbredelser, men for folk flest skjer helbredelsen som en prosess, som betyr en fortsatt vandring med Gud.

Hvor mye koster det?
Ellel Ministries tar ikke betalt for Forbønnsdager. Ingen skal være hindret fra å få hjelp. Det blir mulighet til å gi en gave slik at vi kan fortsette å tilby gratis Forbønnsdager.

Hvordan kan jeg søke for å komme på en Forbønnsdagene?
Man kan få tilsendt et søknadsskjema. Kontakt oss på post@ellel.no, eller ved å ringe oss på tlf 37 96 99 00. Når vi mottar en søknad vil vi vurdere de behov som kommer frem, og som regel tilby en plass på en av våre Forbønnsdager. I noen tilfeller vil vi vurdere det slik at en slik dag ikke er den beste veien videre for søkeren der han/hun er i livet akkurat nå, og alternative anbefalinger kan bli gitt.

Hvordan kan jeg forberede meg?
En viktig side i vårt sjelesørgeriske arbeid handler om tilgivelse. For å forstå hva det er og hvilken betydning det kan ha for frihet og legedom, er det en fordel at du har lest boken «Guds universalnøkkel – tilgivelse» før du kommer til Forbønnsdagene. Har du ikke skaffet deg denne boken, kan den bestilles hos oss.

Hva er veien videre for meg etter å ha deltatt på Ellels Forbønnsdager?
Vi anbefaler at du engasjerer deg helhjertet i en lokal forsamling. Den forsamlingen du oppsøker kan ha et eget team som kan gi deg videre hjelp og støtte hvis du kjenner behov for det. Ditt forbønnsteam kan også gi deg noen råd om veien videre. Kanskje kan det også være til hjelp for deg å delta på noen av Ellels kurs? Du kan lese mer om de kursene vi tilbyr her på våre nettsider. Vi har også ukeskurs som "Gjennombrudd til Frihet" som kan være en vei videre for noen.