Hvem vi er

Ellel Ministries er en tverrkirkelig, evangelisk misjonsorganisasjon etablert i England i 1986, nå med arbeid i over 35 land rundt om i verden.

Kursvirksomhet

Bønn og sjelesorg

Menighetsbesøk

vår visjon

Ellel Ministries har sin visjon fra Lukas 9,11: «Jesus tok imot dem (folket) og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske.» Kallet er å virkeliggjøre denne visjonen ved å ta vel imot mennesker, undervise Guds ords sannhet, be for dem som har et knust hjerte og sette de undertrykte fri. 

vår virksomhet

Trykk på boksen for å lese mer.

SAMTALE OG FORBØNNSDAGER

Hensikten med en Samtale- og forbønnsdag er å gi tid og anledning til å se nærmere på det den enkelte strever med.  Det vi erfarer som problemer og plager i livet, er ofte symptom – eller frukt – av underliggende årsaker, ut fra hva en har opplevd, kanskje helt fra vi var i mors liv. Det blir undervist litt fra noe av det Bibelen tar frem som viktige sannheter, og hvordan vi kan anvende det i livet vårt.  

KURS OG WORKSHOPS

Ellel tilbyr en rekke kurs og workshops i løpet av året. Vårt hovedfokus har vært temahelger i Modulserie A og B. Nå fornyes disse kursene og vi starter høsten 2018 med kursserien Explore. Kursene gir en grundig og aktuell tilnærming til mange av vår tids utfordringer. 

Vi ønsker å formidle bibelske nøkler til hjelp for å kunne praktisere Jesu befaling om å «lære dem å holde alt det jeg har befalt dere» (Mat 28,20).

MENIGHETSBESØK

Det er en viktig del av Ellels visjon å være en ressurs for lokalmenigheter. Vi ønsker å formidle de «Gudsrike-sannhetene» vi har fått se i vår tjeneste gjennom Bibel-og erfaringsbasert undervisning og forbønn for mennesker. I dette har vi erfart at det er håp for den som strever og har tungt å bære.