Bli en partner


Vi takker for alle gaver
til Stiftelsen Ellel Norge; gaver i kroner og gaver i tjeneste på mange forskjellige måter i det arbeidet vårt er avhengig av. Uten alle dere som så villig gir inn av innsats og godhet, var vi jo ikke. Men det Gud har plantet, det vil Han sørge for og verne om. Det holder vi fast ved.

Hjertelig takk for alle gode bidrag.

Bønn

Uten bønn – intet Ellel. Ellel er til for å tjene Herren, og uten Hans nåde, var vi heller ikke.

Når dere ber, be gjerne om:

+ Rett person/rette personer til medarbeidere på Grosås; kjøkkenet er prioritet nr 1

– Økonomi til å starte arbeiet med nytt gjestehus. Vi sender søknad om å få starte arbeidet i disse dager. Vi håper du vil være med å støtte denne viktige utbyggingen. . 

Ellel Ministries International har  bønnesamlinger  en  mandag i måneden. Vanligvis  siste mandagen i måneden er det BSG (Bønne-Støtte-Gruppe) på alle Ellels sentre i mange land og i alle verdensdeler. Ellel Norge har  bønnestøttegrupper på Ellel Grosås Senter og i Oslo-området. Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger. 

Givertjeneste

Ellel Norge har to inntektskilder: Gaver og kursinntekter.
Enkeltmenneskers gaver til arbeidet er vi helt avhengige av, og svært takknemlige for.
Dersom du ønsker å være med i en givertjeneste, er vår gavekonto 3060.17.58454. Du kan også gi på Vipps nr. 501988. Eller du kan ta kontakt med oss på tlf. 37 96 99 00  / mv@ellelnorge.no

Kan du støtte oss som fast giver, setter vi stor pris på det. Gaver til vår organisasjon gir rett til skattefradrag. Ønsker du å benytte deg av denne muligheten, gi oss beskjed om ditt personnummer, så registrerer vi deg som slik giver. 

l

Testamentariske gaver

Skulle du være interessert i å opprette et testamente til fordel for Stiftelsen Ellel Ministries Norge? Ta kontakt så hjelper vi deg med formalitetene.

Her er en link som gir svar på aktuelle spørsmål: http:/www.testamente.no/eksempel-testamente/