KURS OG WORKSHOPS

Ellel tilbyr en rekke kurs og workshops i løpet av året. Vårt hovedfokus har vært temahelgene i Modulserie A og B. Nå fornyes disse kursene, og vi starter høsten 2018 med kursserien EXPLORE. Kursene gir en grundig og aktuell tilnærming til mange av vår tids utfordringer.  

Vi ønsker å formidle bibelske nøkler til hjelp for å kunne praktisere Jesu befaling om å «lære dem å holde alt det jeg har befalt dere» (Matt 28,20).

Kursserien avsluttes med en Workshop der ny lærdom kan praktiseres og reflekteres over. 

JEG VIL PÅ KURS!

Påmelding skjer til Ellel Grosås Senter: epost pv@ellelnorge.no eller tlf. 37 96 99 00. 

SAGT OM VÅRE KURS

Rent profesjonelt har Ellels undervisning betydd svært mye, ikke bare mht hvordan sjelelige og åndelige skader oppstår, hvor roten finnes. Men Bibelen har en løsning, og den har Ellel gitt meg. I mange år led jeg av posttraumatisk syndrom etter en fryktelig ulykke, det ruinerte nesten mitt liv og jeg bare «overlevde». Ved mange slike tilstander er beroligende preparater det eneste man kan tilby. Gjennom den undervisning og betjening som jeg har fått i Ellel Ministries, er dette nå nesten helt leget.

Henni Palmé

Psykiater

Det har vært en glede å oppdage at det er mulig å kombinere rolig og tillitvekkende fremferd med frimodig og kraftig bruk av nådegaver. Gjennom Ellel sitt arbeid, har jeg opplevd gjennomgripende helbredelser i mitt eget liv. Jeg ønsker at flere av våre menigheter skal få del i Ellel sine erfaringer med undervisning og praksis i sjelesorg, forbønn og veiledning

Odd Arvid Stykket

Avdelingsleder, Evangeliesenteret

Møtet med Ellel har gitt meg større innsikt i eget liv og i å betjene andre med det Gud har for oss. Betoningen av tilgivelsens tredimensjonale frigjørende kraft, oppad, utad og innad, har jeg opplevd som særlig viktig for eget og andres liv.

Erik Fritzsønn

Sjelesørger

Vil du på kurs?

Kontakt oss gjerne på telefon 37 96 99 00, eller send oss en epost på post@ellel.no.