MENIGHEtS-BESØK

Et team kan komme på besøk i lokalmenigheter, for eksempel en weekend eller for lengre kurs. Da kan vi undervise og tilby forbønn. Før et besøk ønsker vi å møte pastor og menighetsledelse for gjensidig utveksling av tanker og ideer slik at vårt besøk kan passe inn i menighetens visjon og planer.

Hvordan står det til
med Guds folk?

Som Guds folk ønsker vi å ta imot alt Jesus Kristus har å gi og være til hjelp for hverandre. Da trengs det at lekfolket utrustes til å bli Jesu etterfølgere og slik formidle Guds rike iblant oss til frihet og legedom.

Ellel –
en ressurs for menighetene

Det er en viktig del av Ellels visjon å være en ressurs for lokalmenigheter. Vi ønsker å kunne videreformidle de «Gudsrikesannhetene» vi har fått se i vår tjeneste gjennom bibel- og erfaringsbasert undervisning og forbønn for mennesker. I dette har vi erfart at det er håp for den som strever og har tungt å bære.

Vil du ha besøk av Ellel?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 37 96 99 00, eller send oss en epost på post@ellel.no.