Velkommen til Ellel Ministries Norge

Modulskolen Explore del B
I september 2024 starter Modulskolen Explore del B. Selv om du ikke har tatt del A, har du anledning til å bli med på denne livsforvandlende reisen med Herren. Modulskolen Explore er for alle som:

 • ønsker en dypere og mer meningsfull relasjon med Herren
 • kjenner at det er ting i livet som holder dem tilbake
 • ønsker å forstå Guds plan for sitt liv så de kan vandre i den
 • ønsker å erfare gjenopprettelse og helbredelse i eget liv og lære å hjelpe andre

Gjennom denne kursserien legges det viktige Bibelske fundamenter, og det undervises i temaer som vi møter gjennom livet, slik som
avvisning, tilgivelse, frykt, indre helbredelse og frihet fra fiendens ødeleggende verk.

Kursene i Modulskolen Explore bygger på hverandre og er først og fremst designet for å gjennomføres som en helhet.  Derfor har vi et spesielt godt tilbud til de som velger å  følge hele Explore B serien. Vi tilbyr  gunstig pris, fritt valg av overnattingsrom (vi har begrenset overnattingskapasitet, så her er det førstmann til mølla), eget opplegg i løpet av kursene for de som følger hele kursserien + en egen helg hvor man får trene seg som forbeder.

Det er også mulig å melde seg på enkeltkurs om det er ledig plass.

Her er oversikt over alle kurshelgene i Modulskolen Explore B:
2024:

 • 20.-22. september – Guds plan og hensikt for mitt liv (B1)
 • 11.-13. oktober – Hvordan bryte ugudelige adferdsmønstre (B2)
 • 8.-10. november – Guds fiende avslørt (B3)
 • 29. november – 1. desember – Håndtrere vanskelige følelser (B4)
  2025:
 • 17.-19. januar – Guds plan og hensikt med seksualitet (B5)
 • 14.-16. februar – Helbredelse etter ulykker og traumer (B6) 
 • 7.-9. mars – Kreativitet og helbredelse (B7)
 • 4.-6. april – Å leve i vår Gudgitte identitet (B8)
 • 9.- 11. mai – Åndelig dømmekraft – et vern mot forførelse (B9) 
 • 23.-25. mai  – Trening i å være forbeder (B10)

KOMMENDE KURS

Prayer week for Israel / Bønneuke for Israel 1.-8. august 2024

Welcome to a Prayer Week for Israel

Dato: 01/08/24 18:00 – 08/08/24 13:00
Sted: Ellel Grosas Center
Undervisning:

Ellel Forbønndager

3 dagers forbønnsdager

Dato: 06/09/24 17:00 – 08/09/24 15:30
Sted:
Undervisning:Norske undervisere
Image by wirestock on Freepik

PUSTEROM

Velkommen til en uke i Guds nærvær

Dato: 09/09/24 17:00 – 13/09/24 11:00
Sted:
Undervisning:

Kursserien EXPLORE

Den som finner meg, finner livet – Ordsp. 8,35a

EXPLORE er en serie med helgekurs som er laget for å trene og utruste Guds folk gjennom en reise av undervisning, forståelse og personlig forvandling. Sammen vil vi oppdage at det finnes håp og hjelp for det vi kan streve med i livet, som f.eks. stress, engstelse, fysisk smerte, følelsesmessige plager, relasjonsproblemer, avhengighet, depresjon – for å nevne noe. Vi vil også oppdage hva det betyr å leve nær Gud og leve sammen i Hans familie.

De som blir med på EXPLORE reisen vil vokse i relasjon til Herren, men også bli gjort bedre i stand til å hjelpe andre etter som en lærer å betjene i Guds kjærlighet og kraft til de som er i nød.

Hvert av kursene i serien vil inneholde tid til lovsang og tilbedelse, bibelsk undervisning, gruppesamtaler, aktiviteter og tid til personlig refleksjon.

EXPLORE er for alle som…

– ønsker en dypere, nærere og mer meningsfull relasjon til Jesus

– kjenner at det er utfordringer i livet som holder dem tilbake

– ønsker å kjenne Guds plan for livet sitt

– ønsker å lære og forstå mer om helbredelse så de kan være til hjelp for andre

Man vil få best utbytte av EXPLORE om man deltar på hele kursserien, men det er også mulig å delta på enkeltkurs når det er ledige plasser.

 

Virksomhet

Blant Guds barn er det mange som strever med frykt, nederlag, bekymring, stress, avvisning, følelsesmessig smerte og vanskelige relasjoner. Som Guds folk ønsker vi å ta imot alt Jesus Kristus har å gi, og være til hjelp for hverandre. Da trens det at lekfolk utrustes til å bli Jesu etterfølgere og slik formidle Guds rike blant oss – til frihet og legedom, hjelp og trøst. Fundamentet i Ellel sin undervisning bygger på de nøkler til frihet som finnes i Bibelen, Guds eget ord.
Vi tilbyr kortere og lengre kurs om ulike tema, og vi tilbyr personlig samtale og forbønn for dem som har behov. Slik tenker vi disippelgjøring gjennom opplæring og trening av Guds folk til å bli mer effektive i liv og tjeneste, også i egen menighet. 

Gi en gave

Vår økonomi er basert på kursinntekter og gaver. Vi takker for alle gaver til Stiftelsen Ellel Norge; gaver i kroner og gaver i tjeneste på mange forskjellige måter  som arbeidet vårt er avhengig av. Uten alle dere som så villig gir av innsats og godhet, var vi jo ikke. Men det Gud har plantet, det vil Han sørge for og verne om. Det holder vi fast ved.