Forbønns dager

Hensikten med Ellels forbønnsdager er å gi tid og anledning til å se nærmere på  det den enkelte strever med. Det vi erfarer som problemer og plager i livet, er ofte symptom – eller frukt – av underliggende årsaker, ut fra det vi har opplevd, kanskje helt fra vi var i mors liv. Det blir undervist litt fra noe av det Bibelen tar fram som viktige sannheter, og hvordan vi kan anvende det i livet vårt. 

Som regel er det ikke mulig å komme til bunns i livslange utfordringer på så kort tid som 1 eller 3 dager, men målet er å legge til rette for et steg videre i den kristne vandring. Ofte kan det bli et gjennombrudd på noen områder. Det er viktig for oss at det handler om å sette sin lit til den treenige Gud – vår himmelske Far,  Herren Jesus  Kristus og Den Hellige Ånd – for hjelp. Dette vil Ellel bistå i. 
Ellel Norge arrangerer  forbønnsdager med  1 dags varighet, og 3 dagers varighet. Se vår kurskalender for neste forbønnsdag.

Hva innebærer personlig samtale og forbønn?

Når du har din tid til personlig samtale og forbønn, får du anledning til åpent å dele med forbønns-teamet hva som ligger på ditt hjerte og hva du strever med. Det er en trygg og god setting og du blir ikke møtt med fordømmelse eller kritikk. Ofte tar man opp ulike aspekter som tilgivelse, omvendelse og det å invitere Jesus til å være Herre. Det kan også være aktuelt å gjenkjenne fiendens verk i våre liv og overvinne det ved kraften av Jesu kors.

Hva skjer på   forbønns dagene?

På forbønnsdagene er det avsatt felles tid til lovsang og tilbedelse og noen korte økter med sentral undervisning. Mellom undervisningene er det god tid til personlig samtale og forbønn med dine to forbedere. På 1 dagers forbønnsdag starter dagen starter med oppmøte kl. 09.00 og varer til kl. 17.30. Vi serverer en enkel lunsj. På 3 dagers forbønnsdager er det mer undervisning, og bedre tid til forbønn og refleksjon. 

Hvordan kan jeg søke for å komme på en Samtale- og forbønnsdag?

Man kan få tilsendt et søknadsskjema ved å sende e-post til vs@ellel.no, eller ved å ringe Stiftelsen Ellel Ministries Norge på tlf 37 96 99 00. Når vi mottar en søknad vil vi under bønn vurdere de behov som kommer frem, og som regel tilby en plass på en Samtale- og forbønnsdag