En uke til Gjenopprettelse (Restoration Week)
Dato: 14/06/23 18:00 – 20/06/23 14:00

Sted: Ellel Groså Senter

Undervisning:  Robert og Irma Steel

Robert og Irma Steel er ledere for Ellel Glyndley Manor i England, og Robert er også en del av Ellels internasjonale lederskap.
De har begge et sterkt ønske om å se mennesker forvandlet gjennom undervisning og anvendelse av Guds ord, og hjelpe dem til å anvende det i sitt eget liv. De elsker å se mennesker vokse inn i sin Gudgitte livsbestemmelse.

 

Tema: Gjenopprettede liv.

Vi har alle hatt dårlige opplevelser i våre liv, og mange av oss opplever å bli holdt tilbake av synd, åndelig trelldom og sår som kan gjøre livet til et strev.

Om et hus har dårlige fundamenter, så påvirker det hele bygningen. Slik er det også med oss. Om våre fundamenter er ødelagt gjennom avvisning, frykt, traumer eller andre hendelser, kan vi oppleve gjentakende problemer som gjør oss ustabile, og vi kan noen ganger kjennes som om vi er i ferd med å kollapse.

Gjennom denne uken gir deg en anledning til å forstå og oppdage hva som har forårsaket skade i ditt liv, og hvordan det å leve i en fallen verden har påvirket deg negativt. Kanskje er du fanget i gal adferd, usunne adferdssykluser, strever med relasjoner eller annet. Det er mange ulike symptomer som kan indikere at våre fundamenter trenger gjenopprettelse. Gud ønsker helhet og frihet for hver del av oss, slik at vi kan oppfylle vår livsbestemmelse og den framtid som Han har bestemt for deg. Når Gud får gjenopprettet de fundamentale problemene, kan du erfare en ny frihet og et nytt liv! Gud kan virkelig gjenopprette ånd, sjel og kropp på en vidunderlig måte gjennom denne uken!

OM RESTORATION WEEK:
Gjenopprettelse av livet tar tid og krever en skånsom prosess. Derfor arrangerer vi et ukelangt kurs som er fokusert på å hjelpe deg inn i en dypere relasjon med Herren. Det gir deg tid og rom til å fokusere på Gud på nytt, og for Ham til å arbeide i og gjennom deg. Det finnes en vei videre fra der du står fast i livet ditt slik at du kan vandre uhindret med Gud. Gjennom denne uken legger vi vekt på å bygge tro til Gud som din forsørger og far.

De første tre dagene av denne uken handler om undervisning og tid for fellesskap. Dette inkluderer også en unik erfaring av Ellels kreative muligheter. Dette har for mange vært en viktig del av den indre helbredelsesprosess. Etter en fri dag for hvile og tid til å ta inn undervisningen, er den andre delen av uken fokusert på korte og spesifikke undervisningsbolker og mulighet til å ta imot personlig betjening.

La Jesus få betjene steder i deg hvor bare Han og Den hellige ånd kan nå. Dette åpner veien for sann helbredelse. I Jesus Kristus har vi fullt håp om Hans helbredelse. Gjennom Ellel Ministries arbeid har vi fått mange vitnesbyrd om liv som har blitt totalt forandret. Gud er trofast. Kom med forventning om å få ta imot Guds kjærlighet i ditt liv denne spesielle uken på Ellel Grosås Senter.

P R A K T I S K E O P P L Y S N I N G E R:
Kurset arrangeres på Ellel Grosås Senter i Iveland. Innsjekking er fra. kl. 17 på den 14. juni, og kveldsmat serveres kl. 18. Kurset avsluttes etter lunsj ca. kl. 14 på tirsdag 20. juni.

Påmelding til sjb@ellel.no eller vårt sentralbord 37 96 99 00

Priser:
Kursavgift kr.1800,- og måltider kr. 1800,- . Til sammen kr. 3600,-. Evt. overnatting kommer i tillegg.

Ønsker du overnatting, så har vi tre romkategorier:
1. Rom i Gjestehuset der en må dele rom med andre. Dette er to- og tremannsrom med bad på hvert rom. Pris kr 1600,- pr. person.

2. Tomannsrom i Hytta. Delt bad. Pris kr. 1400,- pr. person.

3. Enkeltrom i Hytta. Delt bad. Pris kr. 2000,- pr. person

Vi har svært få enkeltrom.
Rommene blir fort utsolgt. Ved påmelding vil vi gi deg beskjed dersom du ikke kan få den romkategorien du ønsker.

Alle priser er pr. person og inklusiv offentlige avgifter.