Ukeskurset «Gjennombrudd til Frihet»
Dato: 10/06/22 18:00 – 17/06/22 10:00

Sted: Grosås

Undervisning:  Norske undervisere

 

Velkommen til ukeskurset Gjennombrudd til Frihet, (eller Breaking Through to Freedom som det heter på engelsk).

Denne uken er mye mer enn bare et treningskurs. I tillegg til livsnær undervisning fokuserer vi på nøkler til disippelskap for livet her og nå, personlig veiledning, kreativitetsmuligheter, og ikke minst kvalitetstid til å være sammen med Gud. I løpet av uken arrangeres også familiekvelder hvor det er tid og anledning til å hygge seg sammen med de andre deltakerne.

Veiledet av team-medlemmer fra Ellel Norge, vil du bli gitt tid og rom til å arbeide med det som har holdt deg tilbake fra å finne frihet.

Undervisningen formidler bibelske sannheter som vil gi inspirasjon til gruppesamtalene, fellesskapet, kreativiteten og dele-tiden. De personlige veilednings-samtalene kan gi verdifulle innspill til situasjonen du befinner deg i. Til sammen kan dette gi et viktig bidrag til din personlige reise mot legedom og disippelskap, både på kurset og etter at du er kommet hjem.

Mange tidligere gjester forteller om at dype og varige endringer har funnet sted, og at dette ukeskurset har vært livsforvandlende for dem.

Hvis du er kommet inn i et uføre i din vandring med Kristus, trenger noen som kan hjelpe deg å "se skogen for bare trær", eller har behov for forbønn inn i noe i ditt liv, da er dette en uke for deg!

Det er en fordel at du har en viss kjennskap til Ellels undervisning, og gjerne ha deltatt på en av Ellels Forbønnsdager tidligere.

P R A K T I S K E O P P L Y S N I N G E R:
Påmelding til sjb@ellel.no eller tlf. 37 96 99 00

Samlet kurspris: Kr 5000,-
Dette inkluderer:
kr 1800,- Kursavgift (betales ved påmelding; depositum)
Kr 1600- Alle måltider på Grosås. NB: Gjelder alle kursdeltakere.
Kr 1600,- Overnatting på Grosås i 2-3 mannsrom (uten sengetrekk og håndklær)
Tillegg for enkeltrom med felles bad: kr. 500,-.
NB: Vi har svært få enkeltrom.